FM 50-1FM1-5FM2-2FM3-3FM4-8FM7-2FM12-6FM13-4 43964 (RF) tn frt 11am Egremont-Ullcoats Mine at Ullcoats Junction 13465FM13-5  44157 (LF tn frt 10.25am Moor Row-Beckermet Mines & 42610 (RR) tn frt 9.30am Millom-Moor Row at Beckermet Mines Junction 13465FM13-8FM13-9FM14-6fm025fm026FM27-1FM27-2FM31-2FM31-4FM31-6FM31-7